Dokumenty związane z działalnością ŻPK

Każdego roku Żagański Pałac Kultury przedkłada do wglądu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok. Udostępnione sprawozdania to kompendium wiedzy na temat funkcjonowania instytucji.

Poza sprawozdaniami, udostępniane są statuty oraz regulaminy imprez, konkursów oraz sekcji organizowanych i prowadzonych przez naszą instytucję.

REGULAMINY – EPIDEMIA COVID-19


Pałacyk – Regulamin

Wieża – Regulamin

Pałac – Regulamin

Plac Zabaw – Regulamin

RAPORT SPONSORINGOWY


RAPORT SPONSORINGOWY

FORMULARZ WNIOSKU SPONSORINGOWEGO

REGULAMINY


ŻAGAŃSKA KUŹNIA TALENTÓW INTERNETOWY KONKURS RECYTATORSKI 2021  -REGULAMIN

ŻAGAŃSKA KUŹNIA TALENTÓW  INTERNETOWY FESTIWAL PIOSENKI’2021
REGULAMIN

ŻAGAŃSKA KUŹNIA TALENTÓW  INTERNETOWY FESTIWAL PIOSENKI’2021
Karta zgłoszenia

ŻAGAŃSKA KUŹNIA TALENTÓW  INTERNETOWY KONKURS RECYTATORSKI’2021
Karta zgłoszenia

Deklaracja Szkoły Talentów – dzieci

Oświadczenie uczestnika do deklaracji

SPRAWOZDANIA


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU ZA 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU ZA 2012 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU ZA 2011 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU ZA 2010 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ CENTRUM KULTURY W ŻAGANIU ZA 2009 ROKU.

PLANY REALIZACJI, UCHWAŁY, STATUTY I INNE AKTY


UCHWAŁA NADANIA STATUTU ŻAGAŃSKIEMU PAŁACU KULTURY