Lubisz spiewać i chcesz pogłębiać swój warsztat wokalny? Zapraszamy na zajęcia śpiewu organizowane w ramach Szkoły Talentów Centrum Kultury w Żaganiu!

Sekcja działa od dwóch lat i skupia w chwili obecnej 12 osób. Wiek uczestników waha się od 9 do 22 lat i mimo ogromnej rozpiętości - każdy znajdzie tu coś dla siebie. W sekcji doskonalą swoje umiejętności soliści.Repertuar, dobierany jest adekwatnie do ich wieku, sposobu wyrażania siebie oraz możliwości wykonawczych, które stale się podnoszą.

Uczestnicy doskonalą zdolność interpretacji tekstu, a także szlifują niezbędny na scenie warsztat aktorski. Poznają zasady pracy z mikrofonem, a ich występy przed publicznością z miesiąca na miesiąc wypadają coraz lepiej. Przede wszystkim jednak, śpiewający zdobywają wiedzę z zakresu emisji głosu. Uczą się prawidłowego oddychania oraz wykorzystania rezonatorów, pracują nad rozszerzeniem skali głosu i "odnalezieniem" jego barwy. Wykonują wiele ćwiczeń, służących poprawieniu dykcji, niezbędnej do tego, by przekazać publiczności to, na czym nam zależy.

Zajęcia odbywają się w 3-4 osobowych grupach, co pozwala po pierwsze: na wprowadzanie ćwiczeń wielogłosowych (wyznajemy bowiem zasadę, że każdy dobry piosenkarz powinien umieć odnaleźć się w zespole, gdzie poradzi sobie ze śpiewaniem w wielogłosie), po drugie - na analizę i ocenę postępówwkoleżanek (a jak wiemy - można się wiele nauczyć obserwując innych). Atmosfera podczas zajęć jest bardzo życzliwa, sprzyja otwieraniu się przed innymi, przełamywaniu tremy oraz ekspresyjnemu wyrażaniu siebie w piosenkach. Stanowimy jedną drużynę, której członkowie bardzo się wspierają.Na początku 2012r. spośród trzech solistek działających w sekcji wyodrębnił się Zespół "The Sweets". Jego głównym założeniem jest praca nad prowadzeniem wielogłosu.

Od chwili powstania Zespołu dziewczęta poczyniły w tym zakresie ogromne postępy, które zwieńczone zostały między innymi zdobyciem tytułu Laureata podczas Żagańskiej Kuźni Talentów 2013 czy też eliminacji powiatowych Lubuskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2013. Zarówno Zespół jak i soliści biorą czynny udział w regionalnych ale również ogólnopolskich przeglądach piosenki. Ich występy są nieodłączną częścią takich imprez jak Jarmark Św. Michała czy Żagańska Majówka. Tradycją stało się dla nas również organizowanie w okresie zimowym Koncertu Kolęd, a w okresie letnim - Koncertu podsumowującego całoroczną działalność sekcji, na które już dziś serdecznie Państwa zapraszamy!

Instruktorem sekcji jest Pani Danuta Lipiak. Sekcja wokalna spotyka się w każdą sobotę od godz. 10:00 w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7.

AKTUALNOŚCI SEKCJI